Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

[TUT] Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4 (Không cài được Autocad 2012)Lỗi trên xuất hiện khi Window Update của windows bị lỗi.
Cách khắc phục:
1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
5/ Thực hiện lại bước 1/.
6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại NFW4.

P/s: Đã fix lỗi trên máy dùng win7 32 & 64 bit.
Net FrameWork 4:
Web Installer: Standalone Installer:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét